Зміст

1. Визначення термінів 2. Загальні положення 3. Предмет договору 4. Акцепт оферти 5. Вартість послуг і порядок розрахунку при купівлі квитків 6. Повернення та перенесення квитків 7. Права та обовʼязки сторін 8. Обробка персональних даних 9. Вирішення проблем 10. Відповідальність сторін 11. Прикінцеві положення

Договір оферти

Даний Договір носить характер публічної оферти у відповідності до ст. 633, 641, 642 глави 53 Цивільного Кодексу України і є еквівалентом "усної угоди", та у відповідності з чинним законодавством України має належну юридичну силу. Фізична особа - підприємець Генкузен І. Р. (далі KoloBus), ЄДРПОУ 35389109, який зареєстрований відповідно до чинного законодавства України, керуючись ст. 633. Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу осіб (далі Користувач) укласти Договір публічної оферти (далі Договір), з метою пошуку, бронювання та/або придбання квитків за допомогою сайту kolobus.com.ua. Користувач може діяти в межах Договору від свого імені та на свою користь та/або від імені третьої сторони та на її користь, у такому випадку Користувач діє виключно в межах повноважень наданих третьою стороною. KoloBus є інтегрованим дистриб'ютором послуг перевезення, що поставляються перевізниками, консолідаторами ресурсів перевізника та третіми особами, далі званими «Постачальник».

 1. Визначення термінів

  Квиток (у тому числі і електронний квиток) - проїзний документ встановленої форми, який дає право на одержання транспортних послуг автобусного перевезення, створений на сайті kolobus.com.ua, та який надсилається на електронну адресу, вказану при замовленні, або іншим чином видається Користувачу.

  Бронювання - електронний документ, який не є підтвердженням оплати квитка, а здійснює безкоштовну фіксації місця Користувачем. Бронювання не є квитком/проїзним документом в розумінні чинного законодавства України та підлягає обміну на квиток/проїзний документ після сплати відповідної суми коштів Перевізнику.

  Користувач – фізична або юридична особа, яка отримує послуги та здійснює їх оплату на сайті kolobus.com.ua.

  KoloBus – Фізична особа-підприємець Генкузен І. Р. (ідентифікаційний номер: 2859717315).

  Перевізник - компанія, яка безпосередньо надає послугу з перевезення пасажирів, обрану, заброньовану і/або оплачену за допомогою системи бронювання та оплати на сайті kolobus.com.ua.

  Послуги - послуги з бронювання та продажу Квитків та інші послуги, які KoloBus надає Користувачу відповідно до умов цього Договору.

 2. Загальні положення

  1. Договір публічної оферти (далі – Договір) регламентує умови та порядок продажу та бронювання автобусних квитків (далі – Квитки), права та обов’язки, що виникають у зв'язку з цим у KoloBus та Користувача.
  2. Продаж або бронювання Квитків Користувачам здійснюється на умовах цього Договору лише у разі його повного та беззастережного акцепту. Частковий акцепт, а також акцепт на інших умовах не допускається. Використання Користувачем послуг KoloBus на запропонованих у цьому Договорі умовах свідчить про укладення між ними цього Договору.
  3. З метою придбання Квитків у KoloBus Користувачі здійснюють їх оплату відповідно до умов, вказаних на сайті kolobus.com.ua.
  4. KoloBus має право в будь-який час вносити зміни в даний Договір, але в будь-якому випадку такі зміни доводяться до загального відома за допомогою опублікування за електронною адресою в мережі Інтернет kolobus.com.ua. Використання Користувачем послуг KoloBus після внесення змін до тексту цього Договору означає акцепт Договору з урахуванням внесених змін.
  5. Умови цього Договору дійсні для всіх Користувачів.
 3. Предмет договору

  1. KoloBus зобов'язується надати Користувачу послуги з бронювання або продажу Квитків за допомогою сайту kolobus.com.ua та інші послуги, відповідно до умов цього Договору (далі - Послуги), а Користувач зобов'язується оплатити послуги за встановленою вартістю та встановленим порядком.
  2. У разі безкоштовного Бронювання місця, Користувачу може бути відмовлено у його бронюванні, якщо перевізник вимагає внесення передоплати чи оплати по даному Бронюванні, а користувач відмовився від цього.
  3. Бронювання є дійсними після підтвердження менеджером, яке здійснюється шляхом повідомлення про це Користувача.
  4. Даний Договір укладається відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України між KoloBus та Користувачем.
 4. Акцепт оферти

  1. Акцепт (прийняття) цього Договору здійснюється шляхом придбання або бронювання Квитка за допомогою сайту kolobus.com.ua. Акцепт Користувачем положень цього Договору проводиться добровільно та в повному обсязі.
  2. До здійснення акцепту цього Договору Користувач повинен бути впевнений, що всі умови цього Договору йому зрозумілі і він приймає їх безумовно та в повному обсязі.
  3. Здійснюючи акцепт цього Договору, Користувач підтверджує, що він володіє повним обсягом цивільної дієздатності, має відповідні повноваження на укладання такого правочину та повністю усвідомлює значення своїх дій та згідно з вільним волевиявленням.
 5. Вартість послуг і порядок розрахунку при купівлі квитків

  1. Користувач сплачує вартість Квитка відповідно до параметрів замовлення Користувача на умовах, визначених на сайті kolobus.com.ua.
  2. Вартість квитка формується із вартості послуг Перевізника, тарифу, зборів і податків та включає винагороду третьої сторони та KoloBus.
  3. Користувач в разі безкоштовного бронювання квитка оплачує послуги Перевізника готівкою безпосередньо представнику Перевізника перед відправленням транспортного засобу.
  4. Користувач в разі покупки квитка оплачує послуги Перевізника через платіжні сервіси, які є на сайті KoloBus. Дана оплата є транзитною для KoloBus та підлягає перерахунку Перевізнику на умовах про які домовилися KoloBus та Перевізник.
  5. Користувач зобов'язаний уважно перевірити свій вибір та введені дані, після чого обрати варіант оплати “Готівкою при посадці” чи “Карткою онлайн”. Після натискання кнопки “Забронювати”, Користувач переходить до процедури оплати або на сторінку бронювання. На сторінці Оплати Користувач заповнює дані банківської картки. Після цього Користувач побачить повідомлення про успішне бронювання чи оплату, після чого Користувач потрапляє на сторінку з його Квитком. На цій сторінці Користувач може здійснити на свій вибір наступні дії: роздрукувати Квиток, зберегти Квиток на свій електронний пристрій.
  6. Вартість квитка при пошуку рейса з-за кордону може бути вказано в іноземній валюті, як приклад. В разі оплати квитка на сайті розрахунок здійснюється у національній валюті - гривні. Користувача буде перенаправлено на сторінку із сумою замовлення вказаного у гривні.
  7. Користувач одноосібно відповідальний за всі комісійні витрати та інші визначені банком витрати, які можуть бути додані до ціни Квитка.
  8. KoloBus може стягувати сервісний збір за бронювання квитка, який визначається автоматично та відображається Користувачу перед бронюванням квитка. В разі повернення квитка Користувачем - сервісний збір не повертається.
  9. Банківські послуги, пов’язані з переказом коштів в межах Договору, оплачуються Стороною, яка їх здійснює. 
 6. Повернення та перенесення квитків

  1. Кожен Перевізник встановлює свої умови повернення та перенесення Квитків.
  2. Умови повернення Квитків розміщені в "Особистому кабінеті" на сайті kolobus.com.ua на сторінці інформації про Квиток. Під перенесенням квитка слід розуміти його повернення по тарифах квитка та бронювання нового з урахуванням суми, яка не повертається в разі скасування його за бажанням Користувача.
  3. За запитом Користувача, KoloBus звертається до Перевізника та узгоджує можливі індивідуальні умови щодо повернення та перенесення квитка.
 7. Права та обовʼязки сторін

  1. Користувач має наступні права:
   1. Направляти відгуки про роботу KoloBus за вказаними контактами KoloBus.
   2. Вимагати компенсації завданих збитків, що виникає з умов Договору, шляхом направлення відповідного звернення на адресу (support@kolobus.com).
   3. Отримати від KoloBus інформацію, необхідну для замовлення Послуг.
  2. Користувач зобов'язаний:
   1. Оплатити у повному обсязі вартість Послуг KoloBus безпосередньо на сайті або при посадці в автобус Перевізника.
   2. Детально ознайомитися з усіма умовами цього Договору та прийняти їх при здійсненні купівлі або бронювання Квитка, а також всі додаткові умови, що регулюють відносини Сторін за цим Договором.
   3. При оформленні замовлення Квитка надати необхідну вірну, точну та повну інформацію, необхідну для надання Послуг.
   4. Ознайомитись з правилами і умовами обраного Перевізника до придбання чи бронювання Квитка обраного Перевізника, тим самим надати згоду виконувати і діяти відповідно до правил та умов Перевізника.
  3. KoloBus має наступні права:
   1. Вимагати від Користувача дотримуватися всіх процедур оформлення та оплати за правилами, викладеними в цьому Договорі.
   2. У разі відмови Користувача прийняти умови даного Договору, відмовити Користувачеві у наданні послуг.
   3. Встановити та отримати додаткову винагороду з Користувача, за додатково надані послуги.
   4. Записувати телефонні розмови з Користувачем, у випадку звернення до сервісного центру та/або у випадку обслуговування Користувача та/або необхідності повідомити Користувача та/або отримати додаткові відомості щодо будь якого Квитка, придбаного або заброньованого за допомогою сайту kolobus.com.ua.
   5. Призупиняти надання послуг у зв'язку із проведенням необхідних технічних та профілактичних робіт.
   6. Відмовити у безкоштовному бронюванні та скасувати діючі бронювання Користувача, якщо було виявлено, що Користувач без причини та попередження не зʼявився на заброньований рейс, здійснював бронювання за одним напрямком на різні дати чи на одну дату, але на різні рейси, що викликає сумніви у справжніх намірах Користувача скористатися Послугою чи часто змінював свої бронювання.
   7. Відмовити у безкоштовному бронюванні, у разі бронювання груп осіб (від трьох та більше пасажирів, які є в одному бронюванні, навіть, якщо ці особи не перебувають у відносинах між собою або здійснюються із одного номера, електронної пошти, в короткий проміжок часу) на один і той самий рейс, одну і ту ж дату та час. Проте, KoloBus пропонує Користувачу здійснити оплату одного з квитків для підтвердження бронювання. У разі відмови від внесення оплати - наявні бронювання будуть скасовані.
  4. KoloBus зобов'язаний:
   1. Надіслати Користувачу Квиток відповідно до форми встановленої і прийнятої Перевізником.
   2. Надати Користувачу інструкції для бронювання/оплати/отримання Квитка. Вичерпною інформацією вважається та інформація, яку KoloBus публікує на сайті kolobus.com.ua.
   3. Повідомити Користувача, про зміну або скасування рейсу (у випадку надходження такої інформації від Перевізника).
   4. Прийняти звернення від Користувача, розглянути його самостійно або, у разі необхідності, направити для розгляду відповідному Перевізнику.
 8. Обробка персональних даних

  1. Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р, Користувач визнає та погоджується з наданням KoloBus своїх персональних даних, а так само персональних даних третіх осіб, зазначених Користувачем, які отримані KoloBus в процесі оформлення Квитків. Обробка персональних даних Користувача здійснюється відповідно до законодавства України та Порядку обробки персональних даних . Користувач надає KoloBus право на обробку його персональних даних у зв'язку з наданням Користувачеві Послуг, обумовлених цим Договором.
 9. Вирішення спорів

  1. Всі спори та розбіжності, що виникають у зв'язку з цим Договором, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Досудовий розгляд спорів є обов’язковим для Сторін. У разі, якщо Сторони не змогли вирішити будь-який спір та/або розбіжності шляхом переговорів, Сторона, яка вважає, що її права були порушені, зобов’язана направити іншій Стороні досудову претензію, строк розгляду якої становить 30 (тридцять) робочих днів з моменту отримання претензії. У випадку неотримання відповіді на претензію протягом 30 (тридцяти) робочих днів, а також у випадку, якщо відповідь була отримана, але не задовольнила Сторону, яка вважає, що її права порушені, така Сторона вправі звернутися до суду у відповідності до правил підвідомчості та підсудності, встановленими законодавством України та нормами міжнародного права.
 10. Відповідальність сторін

  1. Користувач особисто несе відповідальність за дотримання умов і правил KoloBus та Договору і правил використання Сайту.
  2. Користувач несе одноосібну відповідальність, у зв’язку з не здатністю надати достовірну інформацію, у тому числі і про особу від імені якої він діє в межах даного Договору, включно, але не обмежуючись, за неможливість використання персональної інформації на Сайті, без будь-яких виключень, у тому числі, але не обмежуючись і у випадку відсутності у Користувача достовірної персональної інформації.
  3. Користувач згоден відшкодовувати збитки завдані KoloBus, а у випадку необхідності, захищати інтереси KoloBus (у тому числі, але не обмежуючись засновників, дочірні підприємства, пов’язані компанії, кожного з працівників, директорів, співробітників, агентів, підрядників і представників від будь-яких претензій, збитків, витрат і зобов’язань (включаючи відповідні витрати на юридичну допомогу), пов’язаних із виконанням умов цього Договору.
  4. Спори і/або розбіжності за цим Договором вирішуватимуться Сторонами шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди, відповідно до чинного законодавства України.
  5. Всі претензії Сторін повинні бути оформлені письмово та підписані уповноваженими особами.
  6. Досудовий порядок врегулювання спору обов’язковий.
  7. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.
  8. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини.
  9. KoloBus не несе відповідальності перед Користувачем або третіми особами:
   1. за будь-які збитки або втрати, що відбуваються через:
    1. проблеми при передачі даних або з’єднання через мережу Інтернет, які сталися не з вини KoloBus;
    2. технічні проблеми, які виникли в електронному або механічному обладнанні, що не належить KoloBus.
   2. за не отриманий прибуток та упущену вигоду, а також за будь-які непрямі збитки, понесені Користувачем в період використання або невикористання послуг KoloBus.
   3. за неотримання Користувачем проїзного документу – квитка (фіскального чеку) встановленої форми в касі автостанції з якої відправляється автобус до моменту відправлення автобусу в рейс.
  10. KoloBus не відповідає за зміст, достовірність та точність інформації (в тому числі особистих даних), яка зазначається Користувачем під час віддаленого оформлення або придбання квитків у пасажирських автобусних перевезеннях.
  11. У разі виникнення спірних питань, їх розгляд проводиться KoloBus з використанням особистих даних Користувача, які були зазначені ним на Сайті під час отримання Послуги за цим Договором. У випадку, якщо такі особисті дані не надають можливості ідентифікувати особу Користувача, останньому може бути відмовлено KoloBus у розгляді спірного питання.
  12. KoloBus не несе відповідальність за порушення прав третіх осіб, що виникли в результаті дій Користувача, скоєних під час використання Послуг, що надаються KoloBus.
  13. KoloBus не несе відповідальності за будь-які дії автомобільного Перевізника, внаслідок яких Користувачу було завдано шкоду.
  14. KoloBus не несе відповідальності за негативні наслідки і збитки, що виникли в результаті подій і обставин, які знаходяться поза сферою його компетенції, а також за дії (бездіяльність) третіх осіб, а саме:
   1. у випадку неможливості виконання прийнятих на себе зобов’язань внаслідок недостовірності, недостатності і несвоєчасності даних і документів, наданих Користувачем, або порушення Користувачем умов цього Договору або вимог до документів;
   2. за дії Перевізників (зміну, скасування, перенесення, затримку відправлення автобусів, зміну вартості Квитків, вилучення тарифу з продажу, анулювання неоплачених або оплачених бронювань), за збереження, втрату чи пошкодження багажу або вантажу, цінностей і документів пасажирів протягом усього періоду їх поїздки;
   3. за дії митних та імміграційних служб;
   4. за обмеження права Пасажира на виїзд з пункту відправлення компетентними органами відповідної країни;
   5. за дії консульств іноземних держав, у тому числі за затримку, відмову чи зміну термінів видачи в’їздних віз;
   6. за наслідки порушення Пасажиром митних і прикордонних формальностей, правил проїзду і перевезення багажу, а також порушення особливих правил поведінки у країні тимчасового перебування;
   7. за відсутність у Пасажира проїзних документів, отриманих від KoloBus;
   8. за неявку або запізнення Пасажирів на реєстрацію рейсу, до місця відправлення автобусу;
   9. за недотримання Пасажирами встановлених Перевізником правил поведінки;
   10. за відсутність у Пасажирів оформлених закордонних паспортів на момент початку поїздки, відповідних документів, що регулюють питання виїзду неповнолітніх осіб;
   11. за достовірність і правильність оформлення документів Пасажира (достовірність даних, які у них містяться).
  15. З усіх питань, які залишилися неврегульованими умовами даного Договору, сторони керуються чинним законодавством України.
 11. Прикінцеві положення

  1. Даний Договір набуває чинності з моменту, зазначеному в п. 2.2. Договору і діє до повного виконання зобов’язань Сторонами.
  2. Всі, без виключення, матеріали та інформація, викладені на Сайті є власністю KoloBus та захищені авторськими правами та правами інтелектуальної власності.
  3. Користувач або треті особи не мають права копіювати (повністю або частково), відтворювати, поширювати матеріали чи будь-який інший компонент (повністю або частково) жодними засобами і в жодній формі без попереднього узгодження із KoloBus.
  4. Листування із Користувачем здійснюється способом, яким до Виконавця надійшло звернення Користувача або письмово, шляхом направлення листів засобами поштового зв’язку інформації, що становить банківську таємницю (даних банківських карток та рахунків).
  5. Введена Користувачем на Сайті інформація, що стосується банківських карток Виконавцем не збирається, не зберігається та не обробляється.